Etiket arşivi: 0888 sohbet hattı

Btk kararı ile 2012 sohbet numaralarında değişiklik

Telefon dert ortağı0033 895 03 00

Merhaba Bu yazımızda 04/09/2012 tarihinde Btk kararı ile bazı numara guruplarında numaralandırma mevzuatı ile ilgili bazı bilgileri sizleri ileteceğiz. Buna göre kısaca numaralandırmanın ne demek olduğunu kısaca şöyle ifade edebiliriz.

Elektronik haberleşme şebekelerinde numaralar, bir şebeke sonlanma noktasından başka bir şebeke sonlanma noktasına çağrı başlatılabilmesini sağlayan ve her abone için münferit olarak atanan sayı dizinleridir. Numaralar;

  • tanımlandığı şebeke sonlanma noktasının coğrafi adresi,
  • numara ile sunulan hizmetin türü ile teknolojisi,
  • hizmeti sunan sağlayıcı ve
  • hizmetin tarifesi

gibi hususlarda bilgiler içerebilir.

Numaralandırma ve numara yönetimi, numara tahsisi için yapılan başvuruların alınmasını, değerlendirilmesini, tahsisin yapılması ve kaydedilmesini, artık ihtiyaç kalmayan tahsislerin iptal edilmesini, tahsis edilen kaynaklara ilişkin bilgilerin güncellenmesini ve tahsis edilen mevcut kaynakların tükenmeye yaklaşması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını kapsamaktadır.

Ülkemizde numaralandırmaya ilişkin esaslar, 27/06/2009 tarih ve 27271 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Numaralandırma Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Aslında Resmi gazetede yayınlanmış yürürlüğe girmesi için Sohbet numaraları , Arkadaşlık servis hatları ve buna benzer katma değerli servis hizmeti sağlayan firmaların oluşturmuş oldukları numaraları 04/09/2012 tarihine kadar 888 li ve 0900 lü numaralara taşımaları için süre tanınmıştır. Ancak Buradaki en büyük sıkıntı belirlenmiş olan yeni numara bloklarının Servise kapalı olması ve Abonenin isteği ile Hattının bu numaralara açık kalması esasına dayanmaktadır. Durum bu şekilde olunca Sohbet hatları ve diğer özel servislerde Abone hatlarının bu numaralara Kapalı olması İşletmecileri ciddi bir kayıp ile zarara uğratması gibi bir durum oluşacaktır.

Bundan dolayıdır ki Şu an için işletmeciler 0900 , 888 ve 898 li numara guruplarına hiç bir şekilde sıcak bakmamaktadır. Sohbet hatları işletmecileri zarar durumunun oluşmaması için Kullanıcı hatlarının katma değerli servis numaraları olarak tanımlanan numaralara Açık olmasının esas alınmasını talep etmektedirler. Durum şudur ki  09/04/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu Btk  kararı merakla beklemekteyiz. Sizlere ilgili gelişmeleri yine sayfalarımız aracılığı ile aktaracağız.